Od czego zacząć? Witamy w żłobku Gramolaki

  • Odsłony: 765

Wybór żłobka to jedna z ważniejszych decyzji jaką muszą podjąć rodzice najmłodszych dzieci. W trakcie ich pobytu w pracy muszą być pewni, że dziecko znajduje się w dobrym miesjcu pod najlepszą opieką. Wyspecjalizowany personel opiekuńczy, atrakcyjna oferta edukacyjno-wychowawcza, bezpieczne warunki pobytu, wyposażenie, smaczne i zdrowe posiłki – to tylko niektóre aspekty na które należy zwrócić uwagę. Właśnie powstaje nowy żłobek w Zgierzu - zajrzyjmy do środka. 

1. Zespół – czyli kto będzie opiekował się Twoim skarbem?

Dobrze dobrany personel to 90% sukcesu placówki. Serdeczną atmosferę żłobka Gramolaki w Zgierzu tworzą opiekunki mające odpowiednie podejście do dzieci. Są to osoby zaangażowane, cierpliwe, troskliwe i pełne pozytywnej energii. Zawsze traktują dzieci podmiotowo. Dbamy także o właściwy - merytoryczny i serdeczny kontakt z rodzicami. Nasz personel legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami, wykształceniem pielęgniarskim, pedagogicznym i psychologicznym.

O tym, kto może pracować w żłobku sprawując opiekę nad dziećmi regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Tworzymy zgrany zespół bo wzajemne relacje między pracownikami, na których czele stoi kierownik są także niezmiernie ważne. Wszystkie te czynniki mają wpływ na środowisko w jakim będą przebywały dzieci.

2. Budynek

Odpowiednie warunki lokalowe są niezmiernie ważnym czynnikiem. Polskie przepisy nie pozwalają na otworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci bez spełnienia wielu istotnych warunków. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych naszego żłobka potwierdza decyzja inspektora sanitarnego. Lokal spełnia też obowiązkowe wymagania przeciwpożarowe, potwierdzone decyzją komendanta lokalnej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Żłobek zapewnia dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków oraz miejsce na odpoczynek a także sanitariaty. Wyposażenie (np. meble) posiadają stosowne atesty oraz certyfikaty a zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny a także opatrzone są oznakowaniem CE. Urządzenia rekreacyjne z atestami są dostosowane do wieku dzieci i umożliwiają bezpieczne ich użytkowanie. W żłobku panuje czystość, porządek oraz higieniczne warunki. Środki czystości są bezpieczne oraz odpowiednio przechowywane w osobnym pomieszczeniu.

Z punktu widzenia dziecka – lokal jest przestronny, jasny, kolorowy, ze swobodnym dostępem do zabawek. Oczywiście umiar jest wskazany. Przebywanie w pomieszczeniu, gdzie na dziecko oddziałuje zbyt wiele bodźców może być męczące. Dzieci mają miejsce na zabawę indywidualną, ale także wspólną.

Sala zabaw w żłobku Gramolaki. Przestronna, jasna, za oknami zieleń.

3. Zajęcia

W żłobku odbywać się będą zajęcia sensoryczne, ruchowe i umuzykalniające a także relaksacyjne. Z pewnością sprawią maluchowi wiele radości, ale także wiele go nauczą.

4. Dokumenty i procedury.

Każda placówka powinna posiadać Statut oraz Regulamin. Dokumenty te określają zasady funkcjonowania placówki, ale także jej cele i zadania. Sprecyzowane powinny być takie kwestie jak procedury bezpieczeństwa dzieci, zasady przyprowadzania i odbierania dziecka, polityka prywatności a także regulamin monitoringu wizyjnego. Żłobek Gramolaki posiada wszystkie te dokumenty oraz stosuje wymagane procedury. Więcej informacji: dokumenty żłobka.