Aktualnie poszukujemy

Opiekun/ka dziecięca w żłobku

Do zadań zatrudnianej osoby będzie należało m.in.:

 • opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki

 

Wymagania

 • zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*
 • doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3
 • mile widziana znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub francuskiego
 • cierpliwość, ciepło i empatia
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na pełny etat
 • pracę zgodną z kwalifikacjami i predyspozycjami
 • możliwość dalszego kształcenia
 • pracę w rodzinnej atmosferze, w nowopowstałym żłobku

*       

 1. kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

  lub

 2. studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza

  lub

 3. odbycie nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia:

  1) wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

  lub

  2) średniego lub średniego branżowego oraz:

  a) co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeżeli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności)

  lub

  b) odbycie przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w punkcie 1.